גיוס מתנדבים לניסוי בשינוי הרגלי נהיגה - "נעים לירוק 1" הסתיים ב - 01.01.2014
ניתן להתנדב לניסוי "נעים לירוק 2".


נעים לירוק 1 מיועד ל"משתמשים כבדים". נעים לירוק 2 מיועד למשתמשים קלים ובינוניים.
לכן, גם אם בעבר בקשתך להתנדב לניסוי נדחתה יתכן מאוד שהפעם תתקבל.
נעים לירוק 1
נעים לירוק 2