גיוס מתנדבים לניסוי בשינוי הרגלי נהיגה - "נעים לירוק 2" הסתיים בתאריך 01.12.2014
ניתן להתנדב לניסוי "נעים לירוק 1" עד 31.01.2015.


ניסוי נעים לירוק 1 מיועד ל"משתמשים כבדים". ניסוי נעים לירוק 2 מיועד ל"משתמשים קלים ובינוניים".
בחר מספר ניסוי לצורך קבלת מידע.
נעים לירוק 1
נעים לירוק 2